Đại diện kinh doanh: Luyện Đức Duy-Số giấy chứng nhận ĐKKD: 01F8010435 - Ngày cấp: 26/3/2013 - Nơi cấp: UBND quận Thanh Xuân

Đại diện kinh doanh: Luyện Đức Duy - Số giấy chứng nhận ĐKKD: 01F8010435 - Ngày cấp: 26/3/2013 - Nơi cấp: UBND quận Thanh Xuân